Egenskaber for papirisolering

Det meste af vores liv tilbringer vi i bygninger. Målet med isolerings foranstaltninger bør derfor være at skabe en bygning med et sundt og behageligt indeklima. Dette opnås bedst med en effektiv termisk isolering med samtidig fugt-balanceakt, udefra kommende varme-beskyttelse samt lyd-beskyttelse. Alt dette fås ved at anvende cellulose isolering fra Climacell ®. ​


Sorterede aviser presses til baller af specialiserede affaldsselskaber og leveres til fabrikken. I forskellige arbejdstrin bliver det rå avismateriale makuleret og flosset. Ikke-papir komponenter fjernes automatisk fra produktionskæden. Da dette hovedsageligt er en pneumatisk findelingsproces, gives der her optimale betingelser til at støvsuge fine støv partikler fra, og dosere den rigtige mængde brandhæmmende og fungicid beskyttende kemi. Efterfølgende ligner Cellulosen ikke længere et stykke papir, men i dens geometri mere et stykke vat.

Gennem denne optimale tredimensionale struktur, får man nærmest en velcrobånds lign. effekt, så Cellolosefibrene hænger sammen som et netværk. Dette gør sætninger i den efterfølgende isolering minimale selv ved mindre tykkelser.

Det færdige produkt bliver derefter pakket i PE polyethylen poser. PE - Skallen er formstabilt og giver optimal beskyttelse under langvarig opbevaring. Poserne er vandtætte, vejrbestandige og pakkes på euro paller til vores kunder i ind og udland.

Thermofloc Papirisolering sælges i mere end 23 lande i Europa, hvorfor de enkelte landes nationale godkendelser kan medtænkes i forbindelse med kvaliteten af produktegenskaberne. Thermofloc Papirisolering har den tekniske europæiske godkendelse ETA 05/0186. Papirisolering deklareres i henhold til Dansk Standard 418,6.udgave anneks E, kontrolregler for ikke CE-mærkede varmeisoleringsprodukter. Attesteringen er foretaget efter System 3, da der endnu ikke er oprettet en standard for Papirisolering. Papirisoleringen er derimod Europæisk godkendt under ETA-godkendelsen. For yderligere info se http://www.papirisolering-danmark.dk/


I Danmark er Papirisolering testet af Dansk Brandteknisk Institut, Teknologisk Institut, By og Byg, Bygge og Miljøteknik, DTU -Danmarks Tekniske Universitet, DS -Dansk Standard, BST -Bedrift Sundheds Tjenesten, GGFT- Grøn Guide i Randers, Hussvamp Laboratoriet, Murværkscentret m.fl.
Siden starten af 80´erne er der gennemført forskning i forskellige isoleringsmaterialer, derunder også Papirisolering. Man kan læse rapporterne og se resultaterne på http://www.alternativisolering.dk/
De fleste resultater er samlet i By og Byg anvisning nr. 207.


Både ja og nej.

Ja, i åbne konstruktioner som loft og gulvkonstruktioner, hvor man selv vil kunne rive det ud. Her vil alt løst granulat sætte sig lidt, det samme gælder for papirisolering.

Nej, i lukkede konstruktioner, hvor det udføres af en autoriseret isolatør, der blæser Papirisoleringen ind ved hjælp af en isoleringsmaskine, sætter det sig ikke. Arbejdet udføres i henhold til de normer og kvalitetssikringskrav som en autoriseret isolatør arbejder efter og der udfyldes naturligvis Isoleringsattest på alle opgaver. Når der blæses på loft eller ved åbne gulvkonstruktioner sikres egenvægten ved at udlægge Papirisolering i en overhøjde, der sætter sig til en egen vægt på 33-35 kg. pr. m3.


Jo, alt organisk materiale kan brænde, også dig og mig, dyr og planter. Papirisolering er klassificeret som brandbart isoleringsmateriale, men er tilsat salte, som giver en flamme- og glødebeskyttelse dvs. det brænder og forkuller meget langsomt. Lige så langsomt som stenuld smelter og klarer sig eksempelvis klart bedre end glasuld, hvilket Dansk Brandteknisk Institut offentliggjorde på et seminar i Middelfart den, 1. oktober 2001.


Nej, heldigvis ikke. Papirisolering indeholder ikke syntetiske fibre og udsætter ikke brugerne for kløe, svie og andet ubehag.


Den er på højde med de gængse produkter, end dog i mange tilfælde lidt bedre, men den helt store fordel er, at med Papirisolering kan man opnå en isolering i én hel sammenhængende flade, dvs. i et stykke uden en eneste samling. Kort og godt, glem alt om afskæring, spild, tilpasningsproblemer eller svind. Papirisolering former sig perfekt til omgivelserne. Samtidig er Papirisolering perfekt til efterisolering af eksempelvis lofter, da netop Papirisolering ved udlægning falder ned i samtlige revner og sprækker, som faktisk er opståede kuldebroer. Netop revner og sprækker er der oftest en del af, pga. den trafik, der har været på loftet igennem årerne. Opmagasinering af diverse flyttekasser og lignende, samt evt. ventilations el-, vvs- og antennearbejder, der har arbejdet på loftet i tidens løb.

Thermofloc Papirisolerings varmeledningsevne (lambda-værdien) er deklareret til 0,039 W/mK. For Thermofloc Papirisolering er lambda-værdien 39, og er dermed et konkurrencedygtigt isoleringsmaterialer, der sagtens kan måle sig med konventionelle isoleringsmaterialer (jo lavere lambda-værdi - jo bedre isoleringsevne). Bemærk: lambda-værdien er konstant, da der hverken er revner eller sprækker, men derimod et sammenhængende isoleringslag.

Hvad med et loft, blæser Papirisolering ikke bare rundt eller væk?

Nej, det gør Papirisoleringen ikke, fordi der er et naturligt bindemiddel i papiret, så når det har ligget i nogle uger, så binder Papirisoleringens fibre sig sammen på grund af den fugt påvirkning, der er imellem dag og nat. Det er dog muligt, på meget vindudsatte steder på effektiv vis at spraye overfladen med en vandtåge, så man på den vis binder fibrene yderligere. Dette er naturligvis en service vi yder uden meromkostninger for dig.

Hvad med mus og skadedyr?

Mus og andre pattedyr vil blive generet af de tilsatte borsalte, da disse virker desinficerende og derfor udtørrer deres hud og slimhinder. I et forsøg med, hvad mus helst ville bygge rede i, viser forsøgene, at ingen mus vil bo og føde unger i Papirisolering. Musene kan tilmed ikke bygge gange i Papirisoleringen, da materialet falder sammen og de etablerede gange vil derfor ikke kunne eksistere. Borsaltene virker endvidere effektiv mod insekter og svampesporer.

For yderligere uddybning af ovenstående se http://www.papirisolering-danmark.dk/

Din garanti for en god isolering

Få et overblik over vores garantiordninger​


Er du interesseret?

Kontakt os allerede i dag

​VI er autoriserede isolatører og uddannede energivejledere i klimaskærm fra Teknologisk Institut.

Få et uforpligtende møde med os, og få et overblik over din situation.

Telefon

20 26 09 17

Adresse

Kroenborgvej 21, 4550 Asnæs

Se alle vores afdelinger her

Lykkebjerg Isolering – CVR: 30664353

Landets bedste energivejledning

Som professionelle og autoriseret af CPI Danmark, står vi til rådighed med god og seriøs vejledning, når du skal have ny isolering. Brug under 2 min i dag på at udfylde vores formular, og lad os se på sagen.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi besvarer alle henvendelser inden for 24 timer.

Felter markeret med * skal udfyldes.​