Hvad er Papirisolering/Papiruld?

Papirisolering/uld er lavet af granuleret genbrugspapir.

Historie

Historisk set har der globalt været anvendt isolering af cellulosefibre i mange år. I USA er produktet blevet anvendt siden 1904, og det første patent på fremstilling af isolering ud af genbrugspapir blev udtaget i England i 1893.

Industriel fremstilling i større målestok begyndte først i USA efter anden verdenskrig. Papiruld er et hyppigt anvendt isoleringsmateriale i mange europæiske lande, specielt i Tyskland, Østrig og Schweiz, hvor op mod 25 % af boligmassen er isoleret med papirgranulat.

I Danmark og det øvrige Skandinavien har der praktisk taget ikke været anvendt papirisolering før energikriserne i 1970’erne, men anvendelsen af produktet har de senere år været stærkt stigende og flere og flere har fået øjnene op for papiruldens mange fordele.

Papirisolering via indblæsning

Papirisolering fås kun i løsvægt og blæses ind i konstruktionen med dertil specialbyggede indblæsningsmaskiner. Herved opnås den rette densitet af det indblæste Papirisolering, hvorfor en manuel forarbejdning ikke er at anbefale. Fordelen ved at blæse Papirisolering ind i lukkede konstruktioner såsom hulmur, skråvægge eller etageadskillelse er, at der ikke opstår nogen kuldebroer, da der hverken er samlinger eller fraskæringer. Ved ledninger, faldstammer eller rørgennemføringer ved ældre boliger er der ofte meget bumkant på det anvendte tømmer, ved at blæse Papirisoleringen ind, udfyldes alle disse kuldebroer. Samtidig er det kun de virkelige kvadratmeter kunden betaler for, dvs. der betales ikke for spild eller fraskæringer, der alligevel ikke kan anvendes.

Papir & Fugt

Fugtopsugning i papirulden giver grobund for skimmel og andet godt?

Nu er det sådan at det er i mineralulden at der sker en fugt ophobning, det er jo almindeligt kendt at selv små skader i den dampspærre som beskytter mineralulden, fører til skader i byggeriet, byggeskadefonden påpeger at, netop dette problem ligger til grund for langt de fleste af alle skader.
Papirisolering er som skabt til at håndtere den fugt som forekommer i byggeriet, selv store dyner af fygesne giver ikke anledning til problemer. Dette forhold kan du se i SBI´s dokumentation her, http://www.sbi.dk/byggeteknik/bygningsfysik/fugt/fugtsikre-trefacader/artikel-i-forsk07-trefacader-kan-isoleres-bedre-uden-risiko-for-fugtproblemer
Det morsomme er endvidere at hvor de mineralulds baserede materialer, i væsentligt omfang mister isoleringsevnen når de bliver fugtige, så sker der ikke ret meget med Papiruldens isoleringsevne. Det skyldes at fugten optages i cellevæggene, sådan at der stadig er stillestående luft både imellem og inden i de hule fibre.
Selv hvis Papirulden skulle blive både fugtig og varm, er den stadig godt beskyttet af imprægneringsmidlerne. Bemærk at der i både glas og rockwool er langt højere koncentrationer af samme midler, men i modsætning til os deklarer de sjældent deres produkter

Borsalte/Borpentahydrat & Ammoniumphosphat

Er det farligt??

Papirisolering er tilsat brand og svampehæmmende mineralske salte, i form af 3% borarter og 8% uorganiske salte. Begge salte tilsættes i meget begrænsede mængder, så materialet stadig kan komposteres. De borarter, der er indeholdt i Papirisoleringen, frigives ikke til omgivelserne, da borarter er svær opløseligt og først fordamper ved meget høje temperaturer. Når materialet komposteres indgår borarter igen i næringskredsløbet og figurerer her som jordforbedringsmiddel. Borarter anvendes bl.a. derudover i væsker til øjenskylning, sår rens samt til konservering af madvarer og i visse tandpastaer og læbestifter. Havde der været farlige tilsætningsstoffer i Papirisoleringen skulle materilaet have været deponeret og ikke komposteres, som anbefalingerne er.

I en undersøgelse fortaget af firmaet Chemtox Miljørådgivning er konklusionen at ved eksempelvis udblæsning løst på loftet, dvs. det er der hvor vores Aut. isolatører er i størst mulig berøring med isoleringen og støvet derfra, er konklusionen at: Hvis de arbejdede uden støvmaske *…hvad vi dog altid gør, og altid anbefaler….men hvis de gjorde, så ville de skulle arbejde 7,5 time pr. dag i hele 3 menneskeliv….førend de vil ramme grænseværdierne som stadig regnes for ubetydelige.

Nybyg & Boligbyggerier

Især indenfor de sidste 10 år er Papirisolering blevet afprøvet i en række større byggerier, bl.a. i det store boligbyggeri Munksøgård ved Roskilde og i et større "kvarter løft" byggeri i Randers. Samtidig har flere offentlige instanser set fordelene ved anvendelse af Papirisoleringen, når der skal energirenoveres i offentlige bygninger.

Breinholm Isolering isolere fast for flere typehus firmaer såsom Sisa2000 Huse, Comfort Huse, Flex-Bolig, oa.

Gør det selv arbejde

Indblæsning af Papirisolering er primært et job for os, idet selv de mindste fejl kan nedsætte isoleringseffekten betragteligt. Breinholm Isolering ApS - har gennemgået både praktiske samt teoretiske kurser ved Climacell AG, for at kunne kalde sig autoriseret isolatør. Den bygherre, der har mod på selv at lære det, har dog mulighed for at købe sække af os som gør-det-selv-produkt. Denne metode kan dog kun anvendes ved udlægning på åbne konstruktioner, da forarbejdningen kræver en del manuel forarbejdning af materialet, for at forbruget ikke bliver for stort. Papirisolering kan derimod sagtens anvendes i et med-byg koncept, idet bygherren selv kan montere beklædningslaget og herefter lade os tage vare om indblæsningen.

Her kan Papirisolering med fordel anvendes

  • ​Loftkonstruktioner
  • Etageadskillelse
  • Indervæg
  • Indvendig isolering af massiv ydermur
  • Isolering af ydermur med træ skelet
  • Uudnyttet loft og skunk rum
  • Hulmurskonstruktioner
  • Etagedæk, når isolering ligger over fugtspærre eller betondæk

Din garanti for en god isolering

Få et overblik over vores garantiordninger​


Er du interesseret?

Kontakt os allerede i dag

​VI er autoriserede isolatører og uddannede energivejledere i klimaskærm fra Teknologisk Institut.

Få et uforpligtende møde med os, og få et overblik over din situation.

Telefon

20 26 09 17

Adresse

Kroenborgvej 21, 4550 Asnæs

Se alle vores afdelinger her

Lykkebjerg Isolering – CVR: 30664353

Landets bedste energivejledning

Som professionelle og autoriseret af CPI Danmark, står vi til rådighed med god og seriøs vejledning, når du skal have ny isolering. Brug under 2 min i dag på at udfylde vores formular, og lad os se på sagen.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi besvarer alle henvendelser inden for 24 timer.

Felter markeret med * skal udfyldes.​